Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
橡胶价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-09-25 652.08 -1.56 -0.24%
2017-09-22 653.64 -11.34 -1.70%
2017-09-21 664.98 -6.04 -0.90%
2017-09-20 671.01 -8.97 -1.32%
2017-09-19 679.98 -3.43 -0.50%
2017-09-18 683.41 -22.78 -3.23%
2017-09-15 706.19 -6.54 -0.92%
2017-09-14 712.74 -1.17 -0.16%
2017-09-13 713.91 2.09 0.29%
2017-09-12 711.82 -0.35 -0.05%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权