Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
环氧丙烷价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-10-18 968.09 1.42 0.15%
2017-10-17 966.67 11.59 1.21%
2017-10-16 955.08 0.00 0.00%
2017-10-13 955.08 36.89 4.02% 查看
2017-10-12 918.19 17.28 1.92%
2017-10-11 900.91 11.08 1.24%
2017-10-10 889.84 11.89 1.35%
2017-10-09 877.95 25.71 3.02%
2017-09-29 852.24 2.85 0.34%
2017-09-28 849.39 4.67 0.55%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权