Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
环氧丙烷价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-12-15 1019.11 13.82 1.37%
2017-12-14 1005.28 7.52 0.75%
2017-12-13 997.76 23.17 2.38%
2017-12-12 974.59 2.44 0.25%
2017-12-11 972.15 20.12 2.11%
2017-12-08 952.03 8.94 0.95% 查看
2017-12-07 943.09 0.00 0.00%
2017-12-06 943.09 0.00 0.00%
2017-12-05 943.09 0.00 0.00%
2017-12-04 943.09 2.85 0.30%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权