Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
TDI价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-07-21 1085.36 0.00 0.00%
2017-07-20 1085.36 0.00 0.00%
2017-07-19 1085.36 42.77 4.10%
2017-07-18 1042.59 0.00 0.00%
2017-07-17 1042.59 42.77 4.28%
2017-07-14 999.82 70.18 7.55%
2017-07-13 929.64 58.04 6.66%
2017-07-12 871.60 41.30 4.97%
2017-07-11 830.30 12.51 1.53%
2017-07-10 817.79 0.00 0.00%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权