Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
TDI价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-09-25 1352.83 -27.41 -1.99%
2017-09-22 1380.24 -38.26 -2.70%
2017-09-21 1418.51 0.00 0.00%
2017-09-20 1418.51 -18.21 -1.27%
2017-09-19 1436.72 -6.44 -0.45%
2017-09-18 1443.16 0.00 0.00%
2017-09-15 1443.16 -5.52 -0.38%
2017-09-14 1448.68 0.00 0.00%
2017-09-13 1448.68 6.44 0.45%
2017-09-12 1442.24 3.22 0.22%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权