Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
PE价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-11-21 917.30 3.86 0.42%
2017-11-20 913.44 2.64 0.29%
2017-11-17 910.80 -1.45 -0.16%
2017-11-16 912.25 -0.52 -0.06%
2017-11-15 912.78 -2.04 -0.22%
2017-11-14 914.81 1.37 0.15%
2017-11-13 913.44 -1.28 -0.14%
2017-11-10 914.72 0.22 0.02%
2017-11-09 914.50 2.19 0.24%
2017-11-08 912.31 2.41 0.27%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权