Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
原油价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-09-22 688.18 3.64 0.53%
2017-09-21 684.54 1.78 0.26%
2017-09-20 682.75 13.38 2.00%
2017-09-19 669.38 -4.84 -0.72%
2017-09-18 674.22 -0.87 -0.13%
2017-09-15 675.09 1.05 0.16%
2017-09-14 674.04 5.55 0.83%
2017-09-13 668.49 12.36 1.88%
2017-09-12 656.13 3.93 0.60%
2017-09-11 652.20 3.80 0.59%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权