Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
原油价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-11-20 756.80 -6.13 -0.80%
2017-11-17 762.93 17.60 2.36%
2017-11-16 745.34 -4.66 -0.62%
2017-11-15 749.99 -4.50 -0.60%
2017-11-14 754.49 -12.72 -1.66%
2017-11-13 767.21 -2.41 -0.31%
2017-11-10 769.62 -5.33 -0.69%
2017-11-09 774.95 5.14 0.67%
2017-11-08 769.81 -3.63 -0.47%
2017-11-07 773.44 -4.92 -0.63%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权