Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
成品油价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-04-27 851.29 0.13 0.02%
2017-04-26 851.16 -0.38 -0.04%
2017-04-25 851.54 -0.14 -0.02%
2017-04-24 851.68 -5.77 -0.67%
2017-04-21 857.45 -0.74 -0.09%
2017-04-20 858.19 -3.97 -0.46%
2017-04-19 862.16 -2.61 -0.30%
2017-04-18 864.77 -0.87 -0.10%
2017-04-17 865.64 -1.19 -0.14%
2017-04-14 866.83 -0.02 0.00%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权