Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
锦纶长丝价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-08-18 917.72 0.00 0.00%
2017-08-17 917.72 0.00 0.00%
2017-08-16 917.72 0.00 0.00%
2017-08-15 917.72 0.00 0.00%
2017-08-14 917.72 0.00 0.00%
2017-08-11 917.72 21.10 2.35%
2017-08-10 896.62 0.00 0.00%
2017-08-09 896.62 0.00 0.00%
2017-08-08 896.62 21.10 2.41%
2017-08-07 875.53 0.00 0.00%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权