Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
锦纶长丝价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-10-18 970.46 0.00 0.00%
2017-10-17 970.46 0.00 0.00%
2017-10-16 970.46 10.55 1.10%
2017-10-13 959.92 0.00 0.00%
2017-10-12 959.92 21.10 2.25%
2017-10-11 938.82 0.00 0.00%
2017-10-10 938.82 0.00 0.00%
2017-10-09 938.82 0.00 0.00%
2017-09-29 938.82 0.00 0.00%
2017-09-28 938.82 21.10 2.30%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权