Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
涤纶短纤价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-09-25 927.84 0.00 0.00%
2017-09-22 927.84 0.00 0.00%
2017-09-21 927.84 10.31 1.12%
2017-09-20 917.53 0.00 0.00%
2017-09-19 917.53 15.46 1.71%
2017-09-18 902.06 15.46 1.74%
2017-09-15 886.60 0.00 0.00%
2017-09-14 886.60 -2.58 -0.29%
2017-09-13 889.18 0.00 0.00%
2017-09-12 889.18 -2.58 -0.29%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权