Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
涤纶短纤价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-07-21 850.52 -2.58 -0.30%
2017-07-20 853.09 -2.58 -0.30%
2017-07-19 855.67 0.00 0.00%
2017-07-18 855.67 0.00 0.00%
2017-07-17 855.67 15.46 1.84%
2017-07-14 840.21 5.15 0.62%
2017-07-13 835.05 0.00 0.00%
2017-07-12 835.05 10.31 1.25%
2017-07-11 824.74 7.73 0.95%
2017-07-10 817.01 7.73 0.96%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权