Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
煤焦油价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-12-15 1708.02 0.00 0.00%
2017-12-14 1708.02 -9.97 -0.58%
2017-12-13 1717.99 -16.42 -0.95%
2017-12-12 1734.41 -0.29 -0.02%
2017-12-11 1734.70 3.81 0.22%
2017-12-08 1730.89 5.87 0.34%
2017-12-07 1725.02 50.73 3.03%
2017-12-06 1674.29 99.51 6.32%
2017-12-05 1574.78 50.15 3.29%
2017-12-04 1524.63 0.00 0.00%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权