Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
中间体价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-12-15 1088.55 6.41 0.59%
2017-12-14 1082.13 3.90 0.36%
2017-12-13 1078.23 7.72 0.72%
2017-12-12 1070.50 6.35 0.60%
2017-12-11 1064.15 10.72 1.02%
2017-12-08 1053.43 6.50 0.62%
2017-12-07 1046.93 16.69 1.62%
2017-12-06 1030.24 2.89 0.28%
2017-12-05 1027.35 9.58 0.94%
2017-12-04 1017.77 6.93 0.69%
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权