Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
芳烃价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2017-09-25 863.46 -5.67 -0.65%
2017-09-22 869.13 -5.48 -0.63%
2017-09-21 874.61 0.23 0.03%
2017-09-20 874.39 10.06 1.16%
2017-09-19 864.33 4.28 0.50%
2017-09-18 860.05 1.49 0.17%
2017-09-15 858.56 -0.46 -0.05%
2017-09-14 859.02 -0.74 -0.09%
2017-09-13 859.76 -12.96 -1.48%
2017-09-12 872.72 -2.10 -0.24%
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权