Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
农产品价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2018-01-19 1041.00 0.17 0.02%
2018-01-18 1040.82 0.52 0.05%
2018-01-17 1040.30 0.48 0.05%
2018-01-16 1039.82 -0.12 -0.01%
2018-01-15 1039.94 1.77 0.17%
2018-01-12 1038.17 0.08 0.01%
2018-01-11 1038.09 -0.65 -0.06%
2018-01-10 1038.74 -0.22 -0.02%
2018-01-09 1038.96 -0.49 -0.05%
2018-01-08 1039.45 4.29 0.41%
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权