Powered By Sci99.com
You need to upgrade your Flash Player
棉花价格指数  [ 参看当前指数说明 ]
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度 指数解读
2018-01-19 1058.30 0.00 0.00%
2018-01-18 1058.30 0.00 0.00%
2018-01-17 1058.30 0.00 0.00%
2018-01-16 1058.30 0.00 0.00%
2018-01-15 1058.30 0.69 0.06%
2018-01-12 1057.61 0.00 0.00%
2018-01-11 1057.61 0.00 0.00%
2018-01-10 1057.61 0.00 0.00%
2018-01-09 1057.61 0.00 0.00%
2018-01-08 1057.61 0.00 0.00%
卓创分析
卓创资讯 - 卓创资讯指数 客服专线:400-811-5599 传真:0533-6099876-116 邮箱:sunqq@sci99.com
为中国争夺大宗商品定价话语权